German Design | Swiss Made | Single-hand

MeisterSinger - Het eenwijzer horloge
MeisterSinger - Het eenwijzer horloge

Swiss Made

German Design

Single-hand

Swiss Made

German Design

Single-hand

Garantie

Met uw MeisterSinger hebt u een uniek horloge met uitstekende kwaliteitskenmerken gekocht. Wij bieden op al onze producten garantie conform de onderstaande voorwaarden – en helpen u in elk ander geval zo snel en coulant mogelijk verder.

Wilt u gebruikmaken van de garantie? U hebt twee mogelijkheden:

Neem contact op met het dichtstbijzijnde verkooppunt en geef daar uw horloge, het garantiebewijs en een kopie van de factuur af.

Stuur uw horloge, het garantiebewijs, een kopie van de factuur en het ingevulde retourformulier naar het adres van MeisterSinger:

MeisterSinger GmbH & Co. KG, Hafenweg 46, 48155 Münster | DE

Garantievoorwaarden

MeisterSinger GmbH & Co. KG (hierna genoemd: MeisterSinger) garandeert iedere persoon die bij een officieel verkooppunt van MeisterSinger of in de online shop op (https://www.meistersinger.com/) een door MeisterSinger geproduceerd horloge heeft gekocht (klant), in overeenstemming met de onderstaande voorwaarden, dat dat horloge in elk geval tot twee jaar vanaf de aankoopdatum vrij van materiaal- en verwerkingsfouten is. Indien tegen de verwachting in binnen deze periode toch een dergelijke fout optreedt, zal MeisterSinger, zonder dat hierdoor kosten voor de klant ontstaan, deze fout herstellen of – indien reparatie niet mogelijk is – de klant een nieuw horloge leveren.

Bovendien verleent MeisterSinger op alle door MeisterSinger uitgevoerde garantiewerkzaamheden een overeenkomstige garantie van twee jaar, die ingaat op het moment dat het horloge aan de klant wordt teruggegeven.
Uitgezonderd van de garantie zijn tekenen van slijtage, met name aan de lederen horlogebanden. De klant heeft ook geen recht op garantie indien het horloge beschadigingen of gebreken vertoont die door onjuist gebruik zijn ontstaan, of indien het horloge kenmerken heeft die op invloeden van buitenaf of ingrepen van niet-geautoriseerde personen, bijvoorbeeld een onvakkundige reparatie, duiden.

De kosten voor het opsturen en het retourneren komen voor rekening van MeisterSinger, indien MeisterSinger een fout vaststelt die onder deze garantie valt. Bij verzending door de klant draagt de klant alle met de verzending samenhangende risico’s, met name dat het horloge tijdens het transport verloren gaat of beschadigd raakt.

Toepasselijk recht

Voor deze garantie geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De wettelijke rechten van de klant op grond van een gebrek aan het horloge blijven door deze garantie onaangetast.
Naar de internationale garantieadressen

Hebt u hulp nodig? Stuur een e-mail naar service@meistersinger.de. service@meistersinger.de.

mymeistersinger-service

Garantieverlenging

Word lid van de MyMeisterSinger-community en ontvang een garantieverlenging van twee naar drie jaar.

Reparatie

Zowel voor de beoordeling als de eindcontrole zijn vakwerk, ervaring op het gebied van horlogevervaardiging, buitengewone grondigheid en een fingerspitzengefühl vereist.

Eerst opent de meester-horlogemaker uw horloge en maakt een inschatting van de toestand of de fout. Soms ligt de fout voor de hand; in bijzondere gevallen kan het lastig zijn om te ontdekken wat er aan de hand is. Zodra de fout vastgesteld is, stellen wij een prijsopgave op voor u. Pas nadat u uw akkoord hebt gegeven, begint de eigenlijke reparatie. 

Afhankelijk van de fout moeten er onderdelen verwijderd, gereinigd, geolied of vervangen worden. Vervolgens worden de functies en de gangwaarde gecontroleerd. De gangnauwkeurigheid wordt eventueel nog een keer bijgesteld. Nadat uw horloge weer gesloten is, wordt het op waterdichtheid gecontroleerd. Daarna wordt bij uw horloge via een horlogeopwinder gekeken of het automatische kaliber opgewonden wordt en de volledige gangreserve wordt behaald. Pas wanneer alles perfect is, laat de horlogemaker de kast tot slot weer glanzen en geeft hij het horloge vrij voor retournering. Bij de afwikkeling worden alle belangrijke gegevens over de reparatie opgeslagen. Ten slotte wordt het horloge weer teruggestuurd naar u.

Omdat wij weten dat u uw horloge zo snel mogelijk en in perfecte staat weer terug wilt hebben, verliezen wij in geen enkele fase van de reparatie onnodig tijd. Maar uiteindelijk worden wij gedreven door de wens tot perfectie. De duur van de reparatie bedraagt in de regel 5 weken na bevestiging van de prijsopgave.

 

Moet uw horloge gerepareerd worden? U hebt twee mogelijkheden:

Neem contact op met het dichtstbijzijnde verkooppunt en geef daar uw horloge, het garantiebewijs en een kopie van de factuur af.

Stuur uw horloge, het garantiebewijs, een kopie van de factuur en het ingevulde retourformulier naar het adres van MeisterSinger:

MeisterSinger GmbH & Co. KG, Hafenweg 46, 48155 Münster | DE

Revisie

Een horloge is een gecompliceerd mechanisch instrument. Het loopt dag na dag en vaak jarenlang zonder ooit te stoppen. Net zoals een auto niet 200.000 km lang onderhoudsvrij blijft rijden, zo heeft uw horloge ook regelmatig onderhoud nodig. Wij adviseren om de 4 tot 5 jaar een revisie uit te laten voeren.

Een revisie bestaat uit de volgende werkzaamheden: complete demontage, standaard ontmagnetisering van het kaliber, ultrasone reiniging van alle bewegingscomponenten in speciale reinigingsbaden, vervanging van versleten bewegingscomponenten, montage van het kaliber, smeren van alle slijtagegevoelige onderdelen van het raderwerk met de juiste smeermiddelen, controle van alle functies, afstellen van het horloge, reiniging van de kast, vervanging van kroon, opwindas en afdichtingen, indien nodig ook vervanging van de buis, herstellen van de waterdichtheid, meerdaagse eindcontrole.

Opmerking: Het oppoetsen van de kast door slijpen en polijsten kan als extra service bijgeboekt worden.

 

Pas wanneer alles perfect is, laat de horlogemaker de kast tot slot weer glanzen en geeft hij het horloge vrij voor retournering. Bij de afwikkeling worden alle belangrijke gegevens over de reparatie opgeslagen. Tot slot wordt het horloge weer teruggestuurd naar u.

Omdat wij weten dat u uw horloge zo snel mogelijk en in perfecte staat weer terug wilt hebben, verliezen wij in geen enkele fase van de revisie onnodig tijd. Maar uiteindelijk worden wij gedreven door de wens tot perfectie. Revisie duurt in de regel 5 weken.

U wilt uw horloge laten reviseren? U hebt twee mogelijkheden:

Neem contact op met het dichtstbijzijnde verkooppunt en geef daar uw horloge af. (Indien mogelijk inclusief de originele factuur en een ingevuld garantiebewijs.)

Stuur uw horloge (indien mogelijk inclusief het garantiebewijs en een kopie van de factuur) en het ingevulde retourformulier naar het adres van MeisterSinger:

MeisterSinger GmbH & Co. KG, Hafenweg 46, 48155 Münster | DE

Revisieprijzen

Categorie 1 / 2:  295 €* 

 • No.01 / Phanero 
 • Adhaesio 
 • Karelia / Carelia 
 • Metris 
 • No.02 / Taschenuhr 
 • No.03 / Perigraph 
 • Pangaea / Pangaea Date / Pangaea Day Date 
 • Unomat
 •  Vintago

Categorie 3 / 4: 395 €*

 • Bell Hora 
 • Circularis Automatik
 • Circularis Handaufzug / Gangreserve 
 • Lunascope / Stratoscope 
 • Primatic 
 • Salthora / Salthora META / Salthora META X 
 • Singular / Monograph / Chronoskop 
 • Singularis
 • Singulator

Diverse 

 • NEO Quarz à 150 €* 
 • Urban / Urban Day Date à 160 €* 

*Aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant inclusief de wettelijke BTW van 19% 

Nederlands